„Cílem pobytu je hlubší poznání sebe sama, vycházení s vrstevníky a umění řešit konflikty pozitivním způsobem,“ vysvětluje koordinátorka STŘEDu Markéta Jirka.

Tábor je určen dětem a mladistvým ve věku od třinácti do jednadvaceti let. „Prostředí Petrovic je obzvlášť působivé a táborníci si to zde náležitě užívají. Skrze společné zážitky, diskuzi a vztahové interakce v mikrosvětě tábora účastníci posilují kompetence, jež si mohou přenést do reálného života,“ poznamenala Markéta Jirka.