„Počet dětí v této městské části není výhledově takový, aby mělo smysl tuto myšlenku podpořit,“ argumentoval před dvěma lety místostarosta Jan Karas.


Jaká je situace dnes? Zájem rodičů o školku je takový, že školka by mohla otevřít další třídu. „Absolutně bez problémů bychom ji naplnili. Jsme na to i prostorově připraveni,“ říká ředitel Pacal.

Dovoleno má ale provozovat pouze jednu třídu školy, s maximálně 28 dětmi. Rodičům dalších dětí v Mateřské škole Sluníčko Na Kopcích na rovinu říkají, že volná místa nemají. Bude to někdy jinak? „Budeme se o to snažit. Je to ale otázka politické vůle,“ připomíná Pacal.


Jeho školka už jednu bitvu vyhrála. A pokud ji místní politici opět raději nezruší, může se ukázat, že spojení základní a mateřské školy je modelem budoucnosti.

„I z ekonomického hlediska je to jediné možné výhodné řešení,“ podotýká ředitel Pacal. A navíc: Odpadá tu bariéra příchodu do neznámého prostředí, předškolní děti svou budoucí školu poznávají přirozeně ještě před školní docházkou. Zachováno také zůstává rodinné pouto. Malí sourozenci chodí do školky často se svými staršími sourozenci z vyšších tříd.

Jak přibývá dětí ve školkách

školní rok 2004/2005 1067
školní rok 2005/2006 1067
školní rok 2006/2007 1093
školní rok 2007/2008 1143
školní rok 2008/2009 1180

Kolik dětí se rodí v Třebíči

2004 - 352
2005 - 408
2006 - 389
2007 - 447
2008 - 462

zdroj: Český statistický úřad

Čtěte také: Dětí je víc, než míst ve školkách