Téměř milion korun zaplatí kvůli prevenci a odstraňování následků škod městská kasa v Moravském Krumlově. „Po prudkých deštích se zejména u sídliště v lokalitě Nad Zavřelákem začaly naklánět stromy v podmáčené půdě. Lidé měli obavu, že nevydrží a začnou padat. Proto jsme museli zajistit kácení, které stálo asi dvě stě tisíc korun,“ uvedl starosta Krumlova Jaroslav Mokrý.


Prudký vítr páchal škody i na soukromém majetku. „Jedné rodině odnesl před měsícem celou střechu, naštěstí byli pojištění a střecha už je opravená. Zaznamenali jsme také pád stromu na roh jedné chaty,“ dodal Mokrý.


Vyšší škodu utrpělo město už na jaře, když velký dub kvůli podmáčené půdě spadl na půl století starou lávku a zničil ji. „Na místě už stojí nový mostek, celková škoda přesáhla dva miliony korun. Na úhradě se budou podílet Lesy České republiky, pojišťovna a město. Náš podíl bude kolem tři čtvrtě milionu korun,“ počítal starosta.


Znojemská radnice odhadla náklady spojené s likvidací škod po přívalových deštích na dva miliony korun. „Opravy poničených komunikací stojí skoro jeden a tři čtvrtě milionu, úklid naplavenin sto třicet tisíc a čtyřicet tisíc stálo čištění dešťových vpustí,“ vypočítala mluvčí radnice Denisa Šipošová.
Největší díl nákladů si vyžádá oprava cesty v Horní Lesce za tři čtvrtě milionu. „Čtyři sta tisíc bude stát nová opěrná zeď na Kuchařovické, na sto padesát tisíc vyjdou rigoly pro odvod dešťové vody z Jámy. V nákladech nejsou započítány opravy propadených chodníků, statické posudky zdí v Karolininých sadech nebo popadané stromy a úklid zajišťovaný Městskou zelení,“ dodala mluvčí.


Postižené Vranovsko


Prudký déšť a vítr škodil naposledy počátkem tohoto týdne na Vranovsku. „Na obecním majetku zásadní škody nevznikly. Spoustu práce je ovšem s uklízením nepořádku a popadaných stromů. Hodně nám pomohli místní hasiči,“ řekl starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra.


Jak dodal, v Junáckém údolí se voda rozlila na soukromé pozemky a zničila jednu lávku. „Popadalo celkem asi deset vzrostlých stromů, například ořech, buk a několik lip. Postupně budeme muset projít i obecní cesty a zjistit, kde bude zapotřebí opravit díry a podobně,“ shrnul škody ve Vranově starosta.
Práci počasí přidělalo i personálu kempu u pláže Vranovské přehrady. „Museli jsme uklízet hlavně mnoho popadaných větví a nepořádek, který vzniká po přívalovém dešti. Nikomu se naštěstí nic nestalo. Ovšem kvůli špatnému počasí je nyní kemp plný jen asi ze třetiny,“ uvedl ředitel kempu Pavel Svoboda.


Národní park utrpěl


Zejména na cestách vznikly kvůli prudkým dešťům škody Správě Národního parku Podyjí.


„Škody větrem na porostech nijak podstatné, spíše jednotlivé stromy či jednotlivé oplocenky rozbité pádem stromů. Závažnější jsou škody vzniklé přívalovými dešti na lesních cestách v národním parku, oprava těchto cest se bude pohybovat v řádech statisíců korun,“ uvedl zástupce ředitele parku Jan Kos.


Řeší se ještě loňské škody


Další škody způsobily vodní přívaly ve Vranově. „V ústí Felicitina potoka pod vranovským zámkem došlo, rovněž vlivem přívalových dešťů, k uvolnění kamenů. Spolu s nápravami dřívějších povodňových škod v této lokalitě bude potřeba rovněž částka v řádu statisíců korun,“ doplnil Kos.


Následky loňských kalamit stále ještě řeší představitelé Miroslavských Knínic. Malou obec loni v rozmezí dvou týdnů zasáhly blesková povodeň a vichřice.
„Silničáři v těchto dnech zahajují opravu silnice z Miroslavi. Vodní příval ji loni rozerval. Kraj nyní plní slib a v rámci definitivní opravy zbuduje kapacitně již vyhovující propust, respektive most,“ uvedl starosta Petr Příkazský.


Na své nejbližší schůzi budou kníničtí zastupitelé jednat i o pomoci majitelům domu, který poškodil sesutý svah. „Pod svahem teče nepatrný potůček. Při povodni jím ale prudce protékalo tolik vody, že to zřejmě narušilo stabilitu svahu. Ten se nakonec na jaře sesul a poškodil ohradní zeď a dvůr přilehlého domu,“ připomněl starosta.


Majitelé poškozenou část domu neměli pojištěnou a obci pojišťovna odmítla plnění v rámci odpovědnosti za škodu. „Na zastupitelstvu proto musíme rozhodnout, jakou formou majitelům s chystanou opravou pomůžeme. Velmi oceňuji jejich vstřícnost a trpělivost, protože před tím, než se pustí do práce oni, musíme ještě zabezpečit svah,“ dodal starosta.


Zástupci obce nyní čekají na výsledek žádosti o podporu z evropských peněz na stavbu opěrné zdi, která má stát kolem půl milionu korun.