Když se v Třebíči roku 1821 narodil Jan Špirk, těžko mohl někdo předjímat, jak výjimečná osobnost právě přišla na svět. Výčet skutků, do kterých se tento třebíčský rodák pustil, je přitom velmi rozsáhlý. A stejně tak i počet ocenění, která mu udělovaly ty nejvýznamnější osobnosti tehdejšího světa. „Pro zásluhy své vyznamenán byl od Svatého otce Lva XIII. hodností tajného komoří, od Jeho Excelence nejdůstojnějšího pana biskupa brněnského hodností biskupského rady, od císaře pána napřed zlatým záslužným křížem s korunou a později rytířským křížem řádu Františka Josefa,“ napsaly v nekrologu Jana Evangelisty Špirka noviny Stráž 22. ledna 1904.

A kromě toho ho Třebíč, jejímž vlasteneckým spolkům pravidelně posílal finanční příspěvky, jmenovala čestným občanem. Jenže… V současném seznamu čestných občanů města Špirkovo jméno nefiguruje. Náhodou to zjistil redaktor Deníku. Proč Špirk ze seznamu vypadl, je tak trochu záhadou.

Jan Evangelista Špirk se narodil v Třebíči v roce 1821, na kněze byl vysvěcen v roce 1847. Od roku 1853 působil v Tuřanech u Brna, kde zanechal velice výrazné stopy zejména na zdejším monumentálním poutním kostele Zvěstování Panny Marie a jeho okolí. Jméno třebíčského rodáka nese i hlavní ulice vedoucí k tomuto kostelu, kde Špirk působil více než půlstoletí. Ta současný název Špirkova dostala 10. května 1945, tedy téměř přesně na den před osmasedmdesáti lety.

Zároveň je to přesně 130 let, kdy papež Lev XIII. udělil Špirkovi již zmíněný titul papežského komořího. Právě to byl důvod, proč chtěl Deník Špirka připomenout. Při rešerši dobových Listů ze západní Moravy se ale zjistilo, že Jan Evangelista Špirk byl také čestným občanem města Třebíče – přičemž nyní v seznamu těchto osobností nefiguruje. Tento titul Třebíč udělila v lednu 1895 Špirkovi a řídícímu učiteli Janu Jelínkovi. Jelínek je na rozdíl od Špirka coby čestný občan na webu města zmíněn, avšak s chybným rokem – podle oficiálních internetových stránek města je Jelínek čestným občanem již od roku 1885.

Zásluhy Jana Evangelisty Špirka v Třebíči:
Přispíval velmi vysokými částkami například rozvoj tamního gymnázia, na opravu farního kostela svatého Martina, sirotčinec či různé vlastenecké spolky. Pravidelně do Třebíče a okolí dojížděl na různé slavnosti a vždy se ke svému rodnému městu hlásil.

Třebíčští radní však už vzali upozornění Deníku na nesrovnalosti v čestných občanstvích na vědomí. „Vedení města se zabývá tím, že J. E. Špirk je uveden v Listech ze západní Moravy jako čestný měšťan, tedy že mu bylo uděleno čestné občanství. Bohužel se zatím nepodařilo zjistit, zda je to pouze opomenutí pana Jiřího Joury, který v roce 1990 sepsal seznam dosavadních čestných občanů, nebo zda jej v průběhu let některé zastupitelstvo ze seznamu vyškrtlo – to se nám jeví jako velmi nepravděpodobné. Spolupracujeme s místním archivem a snad co nejdříve tuto věc budeme moci uvést na pravou míru,“ sdělila mluvčí města Irini Martakidisová.

Pokud současný seznam čestných občanů Třebíče v ostatních případech odpovídá skutečnosti, pak by Jan Evangelista Špirk byl v pořadí sedmým čestným občanem. Seznam (bez Špirka) v tuto chvíli čítá sedmačtyřicet jmen.

Jan Evangelista Špirk:
* 29. 12. 1821 Třebíč – † 18. 1. 1904 Brno-Tuřany
Kněžské svěcení přijal v roce 1847.
Působil jako kaplan v Babicích, Horních Dubňanech a Rudíkově, administrátor farnosti v Žebětíně, od roku 1853 kaplan v Tuřanech, od roku 1868 farář v Tuřanech.
V Tuřanech zůstal až do své smrti. Během svého pobytu se výrazně podílel na zvelebování tamních křesťanských památek, pomáhal rozvoji školství, pořádal řadu akcí.