Je jím chybějící chodník v nejnebezpečnější a nejfrekventovanější ulici obce, kterou je ulice Tovární směrem k Přibyslavicím. Se vzrůstající dopravou se nebezpečí chodců neustále zvyšuje.

K veřejné diskuzi na toto téma byl pozván starosta obce Josef Kula, který se k celému problému vyjádřil: „Se stavbou chodníku počítáme až po zbudování kanalizace, abychom jej nemuseli zase bourat. Čekáme na dotace. Vybudování chodníku plánujeme na rok 2009.“

Přípravy na realizaci byly zahájeny již v roce 2002, kdy obec udělala na chodník studii. „Financování půjde z rozpočtu obce,“ řekl starosta.

Dotazy okříšských občanů se týkaly nejvíce dopravy. Starosta slíbil, že na podzim obec udělá přechod pro chodce před domem s pečovatelskou službou. Obec dále počítá s opravou silnice v diskutované ulici Sadová a zastupitelstvo také schválilo opravu přejezdu a části komunikace. Jestli sliby vyplní, budeme i nadále sledovat a o vývoji situace informovat.

Den s Deníkem v Okříškách přilákala dospělé i děti. Během tříhodinového programu vystoupil folklorní soubor Okříšánek, který si připravil pásmo tanců a lidových písniček. Moderní tanec předvedly tanečnice „M“ Style a-s z Třebíče.

A jak zhodnotili celou akci účastníci?

„Moc se mi to líbilo. Téma bylo vybráno dobře, v této lokalitě bydlím, tak vím, jaké to je,“ myslí si obyvatel Okříšek Pavel Zejda.