Pro děti byl připraven program v podobě soutěží. Úkolem bylo navštívit co největší počet kluboven a dorazit na městskou věž, kde byl cíl trasy a kde na děti čekaly drobné odměny.