Vstupné na akci je zdarma. „Slavnostní zahájení je naplánováno v 9.30 hodin u pomníku Bible kralické. Po celý den od 10.00 do 17.00 budou připraveny komentované prohlídky památníku, středověké tvrze a kostela sv. Martina. Návštěvníci se mohou těšit na řemeslné dílny s ukázkami knihtisku, které v areálu tvrze přichystá Roman Prokeš a Studio Bez Kliky.

V budově základní školy bude možné navštívit historickou školní třídu ze sbírek Moravského zemského muzea, výstavu obrazů akademického malíře a kralického rodáka Jana M. Krejčího, své výtvarné počiny představí i tamní žáci,“ řekla Barbora Javorová z Moravského zemského muzea.

Pánské návštěvníky jistě potěší výstava hasičské techniky v areálu zbrojnice. Na slavnostní zahájení naváže v kostele sv. Martina hudební vystoupení dětí ze základní školy a chrámového sboru od sv. Martina. Program pro malé návštěvníky připraví až do 15.00 dětské muzeum na několika stanovištích v okolí památníku. V rámci dětského programu je připravené hudební vystoupení Listověj.

„Historii památníku Bible kralické a výzkumu v Kralicích přiblíží v 10.30 hodin přednáška ředitele Moravského zemského muzea Jiřího Mitáčka v tělocvičně školy. Dějiny budovy osvětlí v 11.30 hodin promítání krátkého filmu z otevírání památníku v roce 1969 a výstava dobových fotografií. Ve 14.00 oživí historii Jednoty bratrské Jan Dymáček,“ dodala Javorová.

Památník Bible kralické se nachází v budově v sousedství bývalé tvrze, kde v letech 1578 - 1620 nalezla útočiště tajná bratrská tiskárna. Ta tiskla nejen knihy náboženského charakteru (bibli či bratrské kancionály), ale také nejrůznější světská díla a učebnice. Jejím nejvýznamnějším produktem byla šestidílná tzv. Bible kralická, náležící nejen k vrcholům tiskařského umění v našich zemích, ale kvalitou svého projevu především k pokladům českého jazyka, který přispěl k jeho uchování a rozvíjení v pozdějších dobách protireformace a exilu.