„Sobotní odpolední procházku městem je tak možné spojit se soutěžemi o drobné ceny a možností seznámit se s činností dětských organizací. Den otevřených kluboven je určen všem bez ohledu na věkovou kategorii – pokud nehledáte činnost pro svoje děti, přijďte se jen podívat,“ zve všechny zájemce Jan Burda z Občanského sdružení KADET.


Do každé poštovní schránky v Třebíči lidé dostali malý katalog deseti třebíčských organizací včetně mapy s udáním polohy jejich kluboven. Podle ní je možné se v sobotu vypravit na procházku městem.


„Putování po klubovnách je možné začít v libovolné klubovně. Cíl je na dětském hřišti v Kočičině, kde budou na účastníky čekat odměny za jejich snažení,“ upřesnil pravidla Dne otevřených kluboven Jan Burda.


„Kdo si mapku zapomene doma, pochopitelně dostane v první klubovně, kterou navštíví novou. Není také vůbec nutné navštívit všechny klubovny. Každý se může akce zúčastnit, jak mu to čas a síly dovol,“ upřesňuje Jan Burda.


Třebíčské dětské organizace se věnují dětem a mládeži v průběhu školního roku, ale i o prázdninách. Nabízejí širokou škálu možností, jak trávit smysluplně volný čas a pomáhají rozvoji osobnosti jedince.