Málo lidí ve stavebnictví

Stavební firmy se o pracovníky neustále hlásí a postrádají především dělnické profese. Mají nasmlouvané zakázky, ale práce jim stojí kvůli nedostatku pracovních sil. Příčinou je jednak všeobecný stavební boom výstavby nových rodinných i panelových domů, který byl u nás zaznamenán v posledních letech. Ale také to, že nezaměstnaná skupina lidí, kteří jsou na úřadu práce déle, než jeden rok, se obtížně zařazuje. „Možnosti se zmenšují, protože jak si firmy neustále vybírají uchazeče, zůstává stále více problematických uchazečů. S člověkem, který je rok a déle v evidenci, se pak velmi obtížně pracuje,“ uvedl Ivan Mužík z Úřadu práce v Třebíči. Stavební firmy mají požadavky na nekvalifikovanou pracovní sílu. Nemohou přijímat na práci cizince, protože úřad musí prioritně zaměstnat naše nekvalifikované uchazeče.

Potřebují pravidelný režim

Riziková skupina uchazečů, kterou netíží to, že jsou již dlouhou dobu na úřadu práce, se pak obtížněji učí novému režimu. „Tady je už problém, aby se naučili vstávat a pravidelně chodit do práce. Jde o to, aby si změnili denní režim. O to se obtížněji dostávají na trh práce,“ dodal Mužík. Svoji roli také sehrává individuální přístup k práci. Stížnosti od firem na nedodržování pracovní kázně uchazečů jsou na úřadu práce na pravidelném pořádku. Ve většině případů jsou podle Mužíka oprávněné a objektivní.