V případě kompenzace regulačních poplatků je třeba občany upozornit, že kraj bude poskytovat dar pouze pacientovi nebo jeho zákonnému zástupci.

Především u receptů bude nutné v případě, že si pacient nebude vyzvedávat léky osobně, vybavit osobu pověřenou výběrem léku v nemocniční lékárně plnou mocí. Jestliže nebude plná moc k dispozici, nebude možné dar osobě, která léky vyzvedává, poskytnout. Vzor plné moci bude k dispozici ve všech nemocničních lékárnách, čekárnách a ke stažení na www stránkách kraje.

Vzor darovací smlouvy najdete zde.

Vzor plné moci najdete zde.

Jde o dobrovolné rozhodnutí každého pacienta, zda úhradu 30, 60, a 90 korun za vyšetření, položku na receptu, pobyt v nemocnici a lékařskou pohotovost (LSPP) přijme od kraje Vysočina jako dar nebo zda ji provede sám.

________________________________________


Na základě uzavřených příkazních smluv budou nemocnice rozhodovat jménem kraje o poskytnutí darů ve výši regulačních poplatků. Na každé ambulanci, oddělení a v lékárnách budou mít občané k dispozici darovací smlouvy a plné moci.


Více informací na www.zdravi-vysociny.cz, na recepcích jednotlivých nemocnic a v ambulancích krajských nemocnic.