Třebíč obvykle každoročně daruje sumu, která odpovídá desetikoruně za každého obyvatele. Zdravotnické zařízení vždy vytipuje nějakou potřebnou věc, kterou je nutné obnovit a na niž se jakýkoli finanční dar hodí. Letošní částku ještě bude coby návrh městské rady schvalovat zastupitelstvo.