Třebíč obvykle každoročně daruje sumu, která odpovídá desetikoruně za každého obyvatele. Zdravotnické zařízení vždy vytipuje nějakou potřebnou věc, kterou je nutné obnovit a na niž se jakýkoli finanční dar hodí. Letošní částku ještě bude coby návrh městské rady schvalovat zastupitelstvo.

Ještě v období tohoto podzimu se uskuteční úpravy zeleně na Komenského náměstí v Třebíči v hodnotě 300 tisíc korun. Na Třebíčany často kritizovaném svažitém záhonu, kam v nedávné době radnice nechala navézt drobné oblázky, budou keře.
Zmizí kritizovaný záhon s oblázky. Kamení nahradí keříky