Časově náročný byl průchod tím, čemu se říká hygienická smyčka, kde se všichni, kteří vstupují do kontrolovaného pásma, musí převléct, a to včetně spodního prádla. Každá osoba vstupující do nitra elektrárny také obdrží dozimetr na měření případných radiačních dávek.

Odbornou exkurzi začaly dámy u útvaru chemických režimů, kde je přivítala Kateřina Kunešová, členka WIN Czech. „Staráme se o složení všech médií v elektrárně, tedy jak v primárním, tak i v sekundárním okruhu a také chladicí vody. Hlavním úkolem je zajistit čistotu vody, aby vyhovovala technickým parametrům,“ řekla. V tomto oddělení pracuje čtyřicet pět zaměstnanců, z toho je deset žen. Mezi nimi je i další členka WIN Czech, a to chemička Hana Roupcová. Ta provedla zájemkyně chemickými laboratořemi.

Čistota, ticho a kázeň

V doprovodu mluvčího elektrárny Jiřího Bezděka navštívily ženy reaktorový sál. Některé tu byly poprvé, ale například starostka z nedalekých Rešic Petra Jílková už potřetí. V prostorách, kde je ukryto samotné srdce jaderné elektrárny, ženy obdivovaly čistotu, ticho a také kázeň personálu. Průvodkyně Informačního centra Marie Hlouchová popsala proces výměny jaderného paliva. „Pro manipulaci s palivem se u nás v elektrárně využívá speciální zavážecí stroj, který je společný vždy pro dva reaktory,“ vysvětlila.

Jak perou?

V jaderné elektrárně se nachází také prádelna. Perou se zde ochranné osobní pomůcky, které mají pracovníci na sobě při práci v kontrolovaném pásmu elektrárny.

„Pracovníci vstupují přes tzv. hygienickou smyčku, kde si v samoobslužném regálu vyzvednou ochranné osobní pomůcky a při výstupu je zase odevzdají. A ty pak putují k nám do prádelny,“ popsal vedoucí prádelny František Vošta a dodal, že za rok vyperou 140 tun prádla.

Přísný systém prádelny zaručuje, že všechny pracovní oděvy jsou z hlediska radiační ochrany v pořádku. V prádelně je vyčleněna speciální místnost, kde se perou oděvy, na kterých se při výstupu z kontrolovaného pásma měří kontaminace. Každý totiž musí projít přes měřící zařízení. Pokud je zaznamenána kontaminace, oděv se odloží na určené místo a prádelna ho musí prát speciálním procesem. „Jedná se o pět automatických praček, které jsou zvlášť naprogramované. Po vyprání provedeme přeměření a když je v pořádku, putuje dál. Když ne, tak je necháme půl roku ve zvláštní místnosti odpočinout a pak vypereme znovu,“ vysvětlil František Vošta.

Barvičky

Odpolední část exkurze strávily ženy v Informačním centru V expozici na ně čekalo pět barevných zastavení, která představují návštěvníkům elektrárnu a její provoz. V zeleném sektoru se dámy seznámily s uspořádáním jednotlivých objektů v areálu elektrárny.

V šedé části se dozvěděly informace týkající se ionizujícího záření a mohly ho také pozorovat v jedné z největších mlžných komor v Evropě. Řez výrobním blokem si prohlédly pod fialovým světlem a srdce elektrárny – jaderný reaktor ve zmenšeném měřítku byl představen jak jinak, než v červené barvě. V symbolicky posledním žlutém zastavení se ženy dozvěděly o tom, jak je v elektrárně nakládáno s použitým palivem a jaké je jeho další možné využití.