A to v nejdříve v pondělí 25. srpna 2008 od sedmé hodiny ranní po desátou hodinu večerní. Výluka se dotkne Horních Heřmanic, Nového Telečova, Oslavičky, Rudíkova, Rohů, Hodova, Vlčatína, Přeckova a Trnavy.

Do obcí bude přistavena cisterna s náhradní vodou. O tři dny později se bez dodávky vody ocitnou čtyři obce. Týká se to Šebkovic, Šebkovic - Holečku, skládky v Petrůvkách a Dolních Lažan. Voda bude zastavena ve středu 27. srpna 2008 na dvanáct hodin, a to od sedmé hodiny raní do sedmé hodiny večerní.

Důvod výluky? Opět rekonstrukce vodovodního přivaděče Svatého Víta ve Stříteži. Na postižená místa dojedou cisterny s vodou.

EVA UVÍROVÁ