Kromě preventivního testování zaměstnanců je to například práce z domova, povinnost nošení roušek, komunikace prostřednictvím on-line prostředků nebo režimová opatření v jídelnách nebo autobusech. „Obě jaderné elektrárny jsou součástí kritické infrastruktury, proto jsme s ochrannými opatření téměř vždy v předstihu a nad rámec běžných standardů,“ zdůraznil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Celý proces je rychlý a jednoduchý, pokud zaměstnanec neprojde měřením, systém ostrahy mu neumožní vstup do elektrárny. „Nový systém přináší zrychlení celého procesu fyzické kontroly při příchodu do práce a díky tomu nebude docházet ke tvoření front. Pracovníky ostrahy, kteří teplotu dosud měřili, využijeme při fyzické kontrole osob vstupujících do areálu v ranní špičce. Limitní hodnotu jsme nastavili na 37,4 stupňů Celsia. Při jejím překročení je vstup pracovníka zamezen. S odstupem času musí měření opakovat,“ sdělil Roman Havlín, ředitel jaderné elektrárny Dukovany.