Koncem srpna byla předána dokončená technická studie přeložky státní silnice I/37 na brněnské Ředitelství silnic a dálnic.

Od prvního pracovního jednání pracovníků žďárského městského úřadu a Ředitelství silnic a dálnic z Brna, jehož ústředním bodem bylo téma obchvat okresního města, uplynulo dvacet měsíců. Kromě toho, že byla výstavba obchvatu zařazena v květnu 2008 zastupitelstvem do akčního plánu města jako priorita číslo jedna, je do dnešního dne taktéž zpracován orientační geotechnický průzkum přeložky státní silnice a zeměměřičské podklady.

Stavět? V roce 2019

„Účelem provedeného inženýrskogeologického průzkumu bylo posouzení geologické stavby území a ověření fyzikálně-mechanických charakteristik zemin,“ vysvětlil František Pacák z firmy Geokonzult, která byla zpracováním posudku pověřena. Za oba zmiňované dokumenty Žďárští zaplatili 517 tisíc korun.

Nyní byla dokončena technická studie obchvatu. „Studie a obě etapy výstavby byly předány Ředitelství silnic a dálnic v Brně,“ informovala vedoucí žďárského odboru rozvoje a územního plánování Irena Škodová s tím, že do konce letošního roku by se měla uskutečnit její veřejná prezentace. Dalšími kroky na cestě k obchvatu Žďáru by podle starosty Jaromíra Brychty mělo být oznámení o stavebním záměru, v roce 2011 závěry zjišťovacího řízení a o rok později se počítá s finalizací dokumentací.

„Stavět by se mělo v roce 2019, pokud se tedy nevyskytnou nějaké námitky ze strany ochránců přírody,“ řekl starosta. Obchvat okresního města povede z Novoměstské ulice kolem vlakového nádraží, Klafaru, Starého Dvora a Tokozu až na pražskou výpadovku.

--------------

Mapa přeložky

Zlata Ptáčková