Celkem bylo během letošního srpna na krajský úřad doručeno 844 žádostí o dotaci. „Úspěšní žadatelé budou moci na výměnu svého starého kotle na tuhá paliva za nový ekologický zdroj tepla čerpat finanční prostředky v celkovém objemu přes sto šestnáct milionů korun,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Podpoření žadatelé budou písemně informováni o schválení jejich žádosti prostřednictvím dopisu, který dostanou v nejbližších dnech. „Stejně tak budou vyrozuměni i všichni žadatelé, kterým nebyla dotace přiznána,“ dodala mluvčí krajského úřadu Eva Neuwirthová. Nepodpořených žádostí, které nejčastěji nesplnily podmínky programu nebo byly duplicitní, bylo šestapadesát.

Ilustrační snímek.
Kraj bude šetřit energie, začne u školy v Heleníně

Dotace byly letos nově zacílené pro nízkopříjmové domácnosti. Jinými slovy pro takové, jejichž příjem je v průměru do 170 900 ročně a pro domácnosti složený výhradně ze starobních důchodců. „Novinkou je možnost získat až šedesát procent dotace dopředu, na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem. Odpadá tedy nutnost mít na výměnu kotle našetřenou celou částku,“ připomněla Hajnová.

Celkem bylo v rámci všech čtyř kol kotlíkových dotací na Vysočině dosud schváleno 9 346 žádostí o dotaci. „K dnešnímu dni vyplatil Kraj Vysočina dotace na pořízení nových ekologických zdrojů tepla ve výši více než 762 milionů korun,“ dodala v úterý Neuwirthová.