Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice slouží jako zdroj operativního vyrovnání okamžité energetické bilance v elektrizační soustavě. Umí najet na plný výkon v čase pod 60 sekund, což z ní dělá v této disciplíně nejrychlejší elektrárnu Skupiny ČEZ. Do dnešních dnů elektrárnou proteklo 7.650 milionů kubíků vody, což znamená, že celkový maximální objem horní nádrže protekl elektrárnou více než šedesátkrát a elektrárna do dnešního dne vyrobila 13,05 TWh elektrické energie, která by stačila na pokrytí celkové roční spotřeby většiny českých domácností.

První úvahy o využití poměrně velkého spádu řeky a sevřeného údolí pro výstavbu přehrad a vodních elektráren se objevily již ve 30. letech minulého století. Konkrétnější podobu získal projekt v 60. letech, kdy padlo rozhodnutí o výstavbě Jaderné elektrárny Dukovany, pro kterou přehradní nádrž slouží jako zásobárny chladicí vody. Výstavba vodního díla na řece Jihlavě započala již na přelomu let 1971 a 1972. Všechna čtyři soustrojí byla do provozu uváděna postupně v roce 1978. První v dubnu, druhé v srpnu, třetí v září a poslední 15. prosince. Průběh této obrovské stavby zachytil i film Jiřího Menzela s Janem Hrušínským v hlavní roli s názvem „Kdo hledá zlaté dno“.

Vodní elektrárna má čtyři Francisovy turbíny o celkovém výkonu 480MW. V uplynulých letech prošla elektrárna komplexní modernizací. V roce 2016 byla opravena koruna hráze, vybudován byl speciální zavlažovací systém, který umožňuje ochránit těsnicí jílové jádro hráze v případě mimořádného sucha.

„I přes suché počasí nebylo nutné zavlažovací systém použít, voda stále vzlíná z hladiny, navíc v oblasti hráze bylo v létě poměrně deštivo,“ sdělil vedoucí provozu vodních elektráren Josef Blaha. Ani aktuální hladina vody v nádrži nedosahuje historického minima. Aktuálně je šest metrů pod maximální úrovní a ještě nižší hodnoty energetici zaznamenali v letech 2000 a 2003. „Za prvních jedenáct měsíců jsme v Dalešicích vyrobili 424 486 MWh, což je prozatím třetí nejvyšší výroba,“ dodal Josef Blaha. Provoz Dalešic ani Jaderné elektrárny Dukovany nebyl nijak omezen.

Dnes vodní dílo Dalešice slouží vedle výroby elektrické energie a jako zásobárna vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany, také ke sportovním a rekreačním účelům. Svůj strategický význam však již mnohokrát prokázala i při povodních a extrémních stavech počasí. Přečerpávací elektrárnu lze navštívit v rámci pravidelných exkurzí, které zde ČEZ pořádá, nebo při mimořádných příležitostních akcích

Vodní dálo Dalešice:

Výška hráze od základové spáry asi 100 metrů,
délka hráze přes údolí přesahuje 300 metrů,
ve svých základech dosahuje šířka hráze rovněž 300 metrů,
maximální objem horního jezera 128 mil. m3,
délka horního jezera 22 km,
maximální objem dolního jezera 17 mil. m3,
délka dolního jezera 7 km,
maximální objem přečerpané vody 11 mil. m3,
stoletá voda 310 m3/s,
tisíciletá voda 410 m3/s.