Renovace každé ze čtyř turbín trvala asi devět měsíců. Poslední modernizovaný stroj bude uveden do provozu v červenci. Dalešice patří mezi tři přečerpávací vodní elektrárny v zemi, spolu s elektrárnami Dlouhé Stráně a Štěchovice. Všechny slouží i jako rychle startující rezerva při výpadku dodávek některé z klasických elektráren. Dalešická elektrárna je z nich druhá největší.

Generální oprava zařízení v Dalešicích začala po více než 20 letech provozu. „Využitím nových výpočtových metod, konstrukcí a materiálů se zařízení posouvá na kvalitativně vyšší úroveň," řekl Blaha. Výkon vodní elektrárny se po dokončení prací zvýší o 30 megawattů na 480 megawattů.

Do zahájení oprav měl každý blok v elektrárně za sebou zhruba 60 tisíc provozních hodin, spuštění a odstavení bylo asi 30 tisíc. Oprava se týkala turbíny a generátoru. Zařízení se nejprve muselo demontovat - jen rotor generátoru má průměr osm metrů a hmotnost 300 tun. Některé části byly vyměněny, jiné opraveny. „Všechny díly je nutno vyrobit a potom smontovat s hodinářskou přesností, na desetiny milimetru," podotkl Blaha. Práce se týkaly i elektrických zařízení, uzavíracích armatur a přiváděcího potrubí, které u každé turbíny měří skoro čtvrt kilometru. Za sekundu jím protéká 150 metrů krychlových vody.

Elektrárna byla postavena spolu s Dalešickou přehradou v 70. letech minulého století. Vodní dílo na řece Jihlavě, které zásobuje technickou vodou nedalekou Jadernou elektrárnu Dukovany, se skládá ze dvou nádrží - Dalešice a Mohelno. Strojovna elektrárny je umístěna pod 100 metrů vysokou sypanou hrází nádrže Dalešice.

Aby mohla být ve dne vyráběna elektřina, musí se v noci voda přečerpávat z nádrže Mohelno do nádrže Dalešice. To způsobuje každodenní kolísání hladiny, které může v nádrži Mohelno činit až 12,5 metru. Blaha vysvětlil, že k přečerpávání se využívá levný noční proud, elektřina se vyrábí ve dne, kdy je kvůli špičkovému odběru její cena vyšší.

V provozu jsou pravidelně jen dvě ze čtyř turbín, zbývající slouží jako rychle startující rezerva. Elektrárna je také schopna regulovat napětí v soustavě. Je vybudována tak, aby mohla být zprovozněna i v případě totálního kolapsu sítě, a to díky propojení na malou vodní elektrárnu Mohelno. „To v Česku umíme jen my v Dalešicích, nikdo jiný takovou službu nemá certifikovanou," uzavřel Blaha. Takový stav nouze ještě nenastal a elektrárna se na něj připravuje pouze cvičně.