„Po zimním tání byla přehrada zcela naplněna. Stav je v normálu s pozvolným poklesem hladiny v nádrži,“ uvedl mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk.

V průběhu sezony zpravidla bývá několik termínů, kdy hrázný vodákům pouští vodu ke splutí koryta řeky Jihlavy pod dolní mohelenskou přehradou.

„Voda pro vodáky by se mohla pouštět dle schváleného ročního plánu, který je konzultován s povodím Moravy. Termíny nejsou závazné, závisí vždy na aktuálních hydrologických podmínkách,“ zmínil Bezděk. Zatím je v kalendáři: 9., 22. a 23. června, dále 1. a 22. září, vždy 12 kubíků vody od 8.00 do 12.00.