V Třebíči si tak svoji žádost vyřídilo už 1050 zájemců. Nejvíce z nich, a to 673, obsloužila informační kancelář v přízemí radnice na Karlově náměstí.

Za padesátikorunový poplatek za každou stranu je možné pořídit výpis z obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí, ze živnostenského rejstříku a z rejstříku trestů.

A zatímco výstup z veřejné evidence získá i anonymní žadatel, rejstřík trestů se vydá pouze osobě, které se týká. „Všechny uvedené dokumenty vydává živnostenský odbor v budově úřadu na Masarykově náměstí a odbor správních činností na Karlově náměstí,“ informoval v minulosti třebíčský starosta Ivo Uher.

Výpis z obchodního a trestního rejstříku poskytuje také zmíněná informační kancelář, výpis z katastru nemovitostí může vydat i odbor výstavby a památkové péče.