Při startu měli cyklisté možnost podepsat usnesení, kde žádají obce, Kraj Vysočina i ČEZ, aby zajistili dokumentaci pro výstavbu páteřní cyklostezky podél silnic mezi Třebíčí a obcí Dukovany a aby učinili nezbytné kroky vedoucí k její realizaci.

„Rádi jsme se přidali k podpisu, protože cyklostezka je vážně potřeba. Jízda po silnici z Třebíče na Dukovany je při provozu nebezpečná,“ sdělila své důvody paní Alena.

Silnice II/351 byla před časem takzvaně homogenizována na normovou šířku 7,5 metru, čímž se v sedmikilometrovém úseku stala méně kapacitní a méně bezpečnou pro cyklistickou dopravu. Další argument pro vybudování cyklostezky vysvětlil hlavní organizátor Lukáš Semerád: „Mezi městem Třebíč a Jadernou elektrárnou Dukovany panuje silný provoz z důvodu silné dojížďky pracovníků a dodavatelů. Cyklostezka by výrazně zvýšila bezpečnost cyklistů.“

Cyklostezka navíc nabídne bezpečnou alternativu k individuální automobilové dopravě a propojí vesnice podél trasy. Aleš Kratina, předseda spolku Regio 2020, je přesvědčen, že vybudování kompletní cyklostezky by přineslo výrazné efekty pro celý region především rozvojem turistiky.

Cestující se budou moci svézt unikátní Singrovkou.
Vlak z jemnického Barchanu pojede i po půlnoci

Cyklojízdu absolvoval také předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš. Ten připomněl, že plánovaná výstavba nových jaderných bloků ještě více zintenzivní provoz po silnici II/351, proto je zapotřebí spojit všechny potřebné síly a pustit do kompletní výstavby cyklostezky.

Projekt cyklostezky z Třebíče do Dukovan vznikl v roce 2009. První úsek z Dalešic k rybníku Bezděkov byl dokončen v roce 2014. Letos v dubnu byly otevřeny další dva úseky mezi obcemi Valeč, Hrotovice a Dalešice. Na zpracování projektové dokumentace a realizaci přispěla Nadace ČEZ a Jaderná elektrárna Dukovany. Trasa cyklostezky Třebíč - Valeč je nyní ve stádiu zpracování odborné studie. Ve vysokém stupni rozpracovanosti je úsek Dalešice - Slavětice a dále Slavětice - elektrárna Dukovany.

Iniciátorem cyklojízdy byl spolek Regio 2020 s přispěním Energetického Třebíčska a za podpory Nadace ČEZ.