Energetici je do okolních obcí distribuují každé dva roky. Kalendář, jehož součástí jsou i informace o tom, jak se chovat v případě mimořádné události na Jaderné elektrárně Dukovany, dostane již podvanácté na 40 tisíc domácností včetně rekreačních obydlí. Nebudou opomenuty ani podniky, školská, zdravotní, sociální a ubytovací zařízení a úřady v katastrech jednotlivých obcí a měst.

Kalendář tentokrát oživily obrázky klientů Domova bez zámku se sídlem v Náměšti nad Oslavou. Elektrárna tak navazuje na tradici doplnění kalendária o kresby osob uživatelů sociálních služeb v regionu elektrárny. V minulosti to byli žáci Speciální školy pro děti se zdravotním postižením v Ivančicích a klienti Denního centra Barevný svět v Třebíči. „Osvědčil se typ stolního kalendáře. Platí na roky 2016 a 2017 a jeho součástí jsou informace, jak se chovat v případě mimořádné události. Zopakovány jsou základní pokyny k varování, ukrytí, požití jodových tablet nebo evakuaci," popsal mluvčí dukovanské elektrárny Jiří Bezděk. Uživatelé v kalendáři dále najdou přehled evakuačních tras a seznam příjmových míst, kde by evakuovaným lidem bylo poskytnuto zázemí. „Tyto údaje lze ale také využít v případech jiného ohrožení, jako jsou například povodně, extrémní počasí, únik nebezpečných látek, velké požáry či jiné živelné pohromy," připomněl mluvčí. Elektrárna Dukovany vydává kalendář v nákladu 45 tisíc kusů, 40 tisíc bude rozdáno mezi obyvatele, podniky a firmy, školským, ubytovacím, zdravotním a sociálním zařízením a úřadům stojícím na katastru obce ležící ve dvacetikilometrové zóně havarijního plánování. Ostatní kalendáře poslouží jako rezerva pro nově příchozí, ať už s trvalým, nebo přechodných pobytem, a budou uloženy na příslušných obecních úřadech.

Distribuce kalendářů bude probíhat v následujících týdnech. Stejně jako v uplynulých letech budou obyvatelé o způsobu jejich převzetí informováni prostřednictvím místních městských či obecních úřadů.