Sekáč se koná na zahradě Paprsku naděje v ulici Gen. Sochora od 10 do 17 hodin. V 11 hodin je na programu módní přehlídka, od 15.00 do 16.30 hodin bude hrát a zpívat Lukáš Polakovič.

„Akce se koná jen za příznivého počasí,“ upozornila organizátorka akce Jindřiška Šmejkalová.

Paprsek naděje, jinak také centrum služeb pro podporu duševního zdraví umožňuje bezplatně a dobrovolně využívat službu sociální rehabilitace dospělým lidem s duševním onemocněním. Poskytuje pomoc a podporu při řešení konkrétních problémů, při nácviku a rozvoji schopností a dovedností, které mohou vést k samostatnému zvládání každodenního života.