Příprava podkladů a dokumentace trvala přes dva roky a zapojilo se do ní přibližně sedm desítek odborníků. Začíná tak další z důležitých etap v rámci přípravy stavby nového bloku dukovanské elektrárny. „Aktuálně počítáme se stavbou jednoho bloku, ale řízení se od začátku týkají dvou výrobních jednotek. Navíc nám tento postup dává možnost se případě operativně rozhodnout o změně záměru, pokud by to situace vyžadovala,“ uvedl generální ředitel Elektrárny Dukovany II, Petr Závodský.

Postupují tak v souladu s harmonogramem, kdy na sebe jednotlivé etapy navazují. „Stávající trend evropské energetiky potvrzuje naše původní předpoklady, že stabilní, a především bezemisní významný zdroj budeme v příštích desetiletích nutně potřebovat. A my děláme vše pro to, abychom i v budoucnu byli mezi moderními a úspěšnými energetickými firmami,“ podotkl předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ, pod kterou elektrárna spadá, Daniel Beneš.

Dětské odpoledne aneb Číměř pupkem světa.
Kde má Země pupík? V Číměři na Třebíčsku, připomíná ho lavička 16. poledníku

Souhlasné stanovisko na dostavbu elektrárna získala v roce 2019. „Letos Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal povolení k umístění jaderného zařízení v této lokalitě. Do schvalování se letos zapojilo i Ministerstvo průmyslu a obchodu, které vydalo Elektrárně Dukovany II takzvanou autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny,“ dodal mluvčí Skupiny ČEZ Ladislav Kříž.