Oborníci varují: Rozmáhá se špatná orientace v textu a nedostatečná slovní zásoba

Všechny informace hledají na internetu a vůbec si neuvědomují, že tento zdroj nemusí být vůbec spolehlivý. „Žáci základních škol neumí najít informace v knihách, nevědí, jak se v nich hledá a raději si sednou k internetu,“ popisuje své zkušenosti knihovnice Jaroslava Nováková. „Byla jsem zděšená, když k nám do knihovny přišly děti a řekly, že od rodičů ještě nedostaly žádnou knihu,“ dodává.

O čem to bylo?

Rovnice je přitom prostá. Děti špatně čtou, protože se četbě věnují málo nebo vůbec. To se potom odráží na jejich vyjadřovacích schopnostech a slovní zásobě. „Vždycky, když s dětmi něco přečteme, musíme se říct, o čem ten text byl, protože se stává, že děti vůbec neporozumí obsahu,“ říká třídní učitelka Jana Kuželová.

Pasování pro prvňáčky

Jedním ze způsobů, který se knihovníci snaží přilákat více dětí do knihovny, je tzv. pasování na čtenáře. Nápad pochází z knihovny Jiřího Mahena v Brně a je určený pro dětí z prvních tříd. V třebíčské knihovně pasování probíhá každý rok před Vánocemi. Ale i vesnické školy a knihovny nejsou pozadu. Včera byli prvňáci ze Základní školy v Rouchovanech také pasováni na čtenáře. Dostali na rok zdarma průkazku do knihovny, řád čtenáře a jako dárek – co jiného než knihu. Ředitelka třebíčské knihovny Marie Dočkalová oznámila: „Rozhodli jsme se, že průkazku do knihovny bezplatně prodloužíme ještě do druhé třídy, aby se děti naučily do knihovny chodit.“

Dětem je podle mínění odborníků potřeba ukázat vztah ke knihám a naučit je pracovat s informacemi co nejdříve. V tomto případě hraje důležitou roli nejen škola, ale také rodiče. Malé děti sice znají pohádky, ale to proto, že je viděly v televizi, nebo slyšely na kazetě. Potom se nelze divit, když studenti u maturity nejsou schopni dát dohromady souvislou větu a mají problém porozumět zadání.