Na území krajů Vysočina, Jihomoravského a Zlínského kraje policisté registrují kolem dvou set takových navrátilců.

„Cizinecká policie žádost postoupí odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, který je garantem dobrovolného návratu. Pokud cizinec v době podání žádosti uvede, že již nemá ubytování, správa uprchlických zařízení může takového cizince ubytovat ve svém zařízení do doby realizace dobrovolného návratu,“ řekl mluvčí cizinecké policie v Brně Roman Pittner.

Institut dobrovolného návratu je dostupný pro cizince, kteří splní stanovené podmínky. Jejich pobyt v České republice musí být legální a nyní jim chybí prostředky na návrat do vlasti. Podmínkou je i dlouhodobé vízum za účelem podnikání nebo zaměstnání.

Českou republiku na náklady státu opustilo už přes tisíc cizinců bez práce. Ministr vnitra Ivan Langer nedávno oznámil, že chce z Česka poslat další tři tisíce lidí ze třetích zemí, kteří vinou hospodářské krize v Česku ztratili práci.