Stejně jako loni i letos půjde o zapojení široké veřejnosti do úklidu veřejných prostranství a zejména sběru odpadků podél komunikací v kraji Vysočina.


Akce je uspořádána ke Dni země a bude probíhat v týdnu od 16. do 22. dubna.


Přidat se pomocí elektronické přihlášky mohou až do konce března školy, neziskové organizace, obce i jednotlivci.


Účastníkům úklidu bude umožněna přeprava zdarma po předložení průkazu od krajského úřadu.