„V majetku není pořádek a není to nějakým naším lajdáctvím. Vodovody se budovaly převážně v Akci Z a dokumentace od nich existuje, zato kanalizace, ty se dělaly všelijak. Dnes se složitě dohledávají, dokumentace neexistuje," popisuje ředitel VAS Jaroslav Hedbávný

V jedné každé obci je zpravidla několik kategorií vodárenského majetku zároveň. Část, která je majetkem svazku, další část v nové zástavbě, vybudované po roce 2001 a pouze vložená do hospodaření. „Je to směs majetku. Je to mnohdy i právně velmi složité. Narážíme na to z hlediska pravidel dotačních, z hlediska zákona o vodovodech. Zákonodárci s tím nepočítali a dnes si s některými momenty u hluboce historického nebo nového majetku nevíme ani rady. Byť provozně je nám to jedno, ale z hlediska financování jsou v tom nejasnosti," zmínil ředitel.

Nejasnosti potvrzuje i starosta Starče Čestmír Linhart. „Celý kanalizační systém jsme převzali po našich předchůdcích. A ti v tom také neměli zcela jasno. Žili jsme v domnění, že tato větev je svazková, ukázalo se ale, že je naše," ukazuje.

Podle něj má městys na rozdíl od jiných výhodu i nevýhodu, že má kanalizaci jednotnou. „Tím pádem kanalizační systém je, a když ho do svazku vložíme, máme výhodu, že se nám o něj postará. Obce, které si udělaly oddělenou kanalizaci, tam se správy kanalizace týká pouze splašková. Dešťová spadá do jiného režimu, vodárenská ji nespravuje. Což je negativum pro obce, musí pak vytvářet fond obnovy dešťové kanalizace samy," zmínil.