Myslibořičtí během jednoho dne, 3. dubna, chtějí v tamním kulturním domě vybrat do kasičky příspěvek pro Ústav sociální péče v Jinošově.

Stařečští by zase rádi shromáždili prostředky na opravu svého památkově chráněného kostela sv. Jakuba, zejména je třeba zrekonstruovat střechu a fasádu svatostánku. Sběrací pokladničky budou od 1. dubna do 31. května umístěny na úřadu městyse Stařeč – zde i pro Kracovice a Červenou Hospodu. Dále pak na obecních úřadech v Mastníku a Čechočovicích.