„Nejdříve se mluvilo o takzvané fialové variantě, vedla by mezi Okříškami a Petrovicemi. Proti ní byly Petrovice, že jde po jejich katastru a narušuje jí záměry s pozemky. Od ní se tedy ustoupilo a pak se jednalo o oranžové variantě vedoucí mezi Krahulovem a Petrovicemi. Zde se všichni shodli, že ji akceptují. Na základě toho ji kraj dal do Zásad územního rozvoje společně s obchvatem,“ nastínil původní stav starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý. Tehdy se psal rok 2015.

O dva roky později se věc vrátila na začátek. Proti oranžové variantě se postavili čtyři lidé, kteří měli v místě pozemky a celou věc napadli u soudu. „Pro naši obec by to přitom bylo přínosem. Z velké části bychom se tak zbavili dopravního zatížení,“ řekl krahulovský starosta Jiří Müller.

Soud argumentoval tím, že se nevzaly v potaz ještě další možnosti. Proto se oprášila ještě další varianta, na mapě značená jako zelená. Ta by vedla západně od Okříšek. Začínala by mezi Novou Vsí a Přibyslavicemi, kde by řeku překlenula estakáda dlouhá skoro půl kilometru. Následoval by tunel pod železnicí, pak by vozovka vedla v zářezu a nad Okříškami by se mimoúrovňově napojila na stávající silnici.

Tuto variantu jednoznačně podporují Petrovice, které se k ní vyjádřily v květnu 2021. „Výhodností této varianty je například poloviční zábor zemědělské půdy, obslužnost území nejen do průmyslové zóny Přibyslavice – Nová Ves, ale i zemědělského družstva v Okříškách, tamní železniční stanice a dalších průmyslových objektů soustředěných v severozápadní části Okříšek. Při všech dosavadních jednáních zněl ze strany firem velký apel na nutnost rychlého řešení situace, z čehož také tato varianta vychází nejlépe. Může se začít realizovat, aniž by musel být hotov obchvat Okříšek,“ prohlásil petrovický starosta Petr Padrnos.

Oproti oranžové variantě je zelená trasa o něco dražší, podle okříšského starosty však ne výrazně. Ryšavý ale nastínil jiný problém. „Když pojede kamion od Třebíče, jel by nahoru nad Okříšky a pak by zase sjížděl dolů k Přibyslavicím. To znamená zvýšené náklady na spotřebu nafty a vyšší emise. Nad Okříškami jsou navíc prameniště pro studny a vrty. Kdyby tam byl nějaký hluboký zářez, mohly by se tyto vodní zdroje poškodit,“ zamyslel se Ryšavý.

close Plánovaný obchvat Okříšek a všech pět variant přeložek, které jej spojují s průmyslovými zónami mezi Novou Vsí a Přibyslavicemi. Čárkovaná varianta vlevo je nejnovější. info Zdroj: Městys Okříšky zoom_in Plánovaný obchvat Okříšek a všech pět variant přeložek, které jej spojují s průmyslovými zónami mezi Novou Vsí a Přibyslavicemi. Čárkovaná varianta vlevo je nejnovější.

Zásah do vodních zdrojů se ale zatím nepotvrdil. „V této souvislosti se na nás zatím nikdo se žádostí o průzkum neobrátil,“ sdělil ředitel Vodárenské akciové společnosti Třebíč Jaroslav Hedbávný.

Okříšky přesto na kraj v závěru minulého roku poslaly ještě další variantu. Ta vychází ze zelené trasy, ale nesměřuje za Okříškami do kopce. „Za Okříškami by se napojila na stávající komunikaci za nádražím. Výhodu vidíme v tom, že tamní pozemky jsou obecní, dráhy a státní – tedy institucí, kde je majetkové vyřešení jednoduché. Tato varianta by k obchvatu pokračovala po stávající silnici vedoucí na Heraltice, kde se stejně počítá s tím, že zde bude sjezd a napojení Okříšek z obchvatu. Výhodná by byla i pro kamiony jedoucí z Třebíče, které by to měly o kus blíž,“ vysvětlil starosta Okříšek Ryšavý.

Pro krajské úředníky je toto řešení novinkou. „Kraj tento návrh obdržel 4. ledna. V současné době se s ním seznamujeme, po prostudování a projednání s projektantem se k němu teprve můžeme vyjádřit,“ sdělila mluvčí kraje Eva Neuwirthová.

V záloze je ještě pátá varianta. Ta by ale vůbec nesměřovala k chystanému okříšskému obchvatu – obkroužila by Novou Ves a pak by se zkapacitnila stávající silnice na Třebíč. „Tato varianta ale podle mě nic neřeší. Končí v Třebíči-Týně, kde jsou úzké uličky, čímž se ten špunt posune o deset kilometrů,“ uvedl Ryšavý.