„Od výskytu ptačí chřipky u volně žijících ptáků v přírodě odmítají podniky porazit jatečné kachny chované na rybnících. Z toho důvodu je chov kachen omezován,“ řekl Emanuel Bílek, ředitel firmy Rybářství Velké Meziříčí. Společnost chovala v minulosti kachny na rybnících v rámci kapro-kachního systému hospodaření.

„Globalizovaný trh s masem tlačí ceny výrobců často pod úroveň výrobních nákladů. Producenty drůbeže v současném období trápí nedostatek finančních zdrojů na další rozvoj oboru. Chybí peníze i na prostou reprodukci,“ popsal neveselou situaci ředitel Bílek.


Podle jeho vyjádření bojují domácí producenti drůbežího masa o přežití a očekávají, co nového pro jejich podnikání přinese fůze dvou největších českých partnerů na trhu s drůbeží.