Když před dvěma léty uklouzla na zasněženém povrchu v třebíčské Otmarově ulici Ludmila Nováková, netušila, že se s následky poranění ruky bude potýkat prakticky dodnes. Podle jejích slov ji však daleko více trápilo zjištění, že vlastně neuklouzla přímo na chodníku.

„Překvapením pro mě bylo, že na místě, kde jsem uklouzla, pode mnou neležely chodníkové kostky či dlažba, nýbrž velký plech. Uklouzla jsem tedy vlastně na plechu položeném na chodníku, nikoliv přímo na samotném chodníku. Jenže pod napadanou vrstvou sněhu hladký plech zkrátka vidět nebyl,“ líčila Nováková. Z obav, že by v místě mohl uklouznout někdo další, se vypravila na radnici, aby se pokusila vyjednat nápravu.

„Kdyby tam alespoň dali ceduli, určitě by to každý raději obešel,“ mínila. Plech ležel přes chodník v celé šíři sjezdu k nemovitosti ještě před měsícem, jak se Deník mohl osobně přesvědčit. Včera už ale plech na místě nebyl, byl odstraněn.

„Ano, na popud města zřejmě majitel přilehlé nemovitosti nechal plech odstranit. Myslím si, že plech tam dal zřejmě v dobré víře, že jím ochrání chodník,“ mínil vedoucí odboru dopravy z třebíčské radnice Aleš Kratina.

To, že by v zimě hladká namrzlá plocha zapadlá sněhem mohla způsobit potíže chodcům, už nejspíš majitel přilehlé nemovitosti nedomyslel.

Podle názoru advokátky Jany Pučalíkové je jasné, že majitel přilehlé nemovitosti měl každopádně požádat vlastníka chodníku či sjezdu o souhlas s umístěním věci. A v tomto případě bylo vlastníkem chodníku město.

Povolení je nutné každopádně

Pokud by se obdobná situace řešila soudní cestou, jde podle Kratiny o diskutabilní záležitost, neboť zatímco o chodník se má starat město, o sjezd by podle něj měl starat majitel nemovitosti. Pokud jde o chodník, hovoří zákon nesmlouvavě.

„Podle zákona o pozemních komunikacích nelze na chodník cokoliv svévolně umísťovat, protože na to, aby si tam majitel přilehlé nemovitosti mohl něco umístit, je třeba mít příslušné povolení městského úřadu,“ vysvětlil z třebíčské radnice vedoucí oddělení kanceláře tajemníka Jan Leitner.

Na odboru dopravy Městského úřadu v Třebíči přichází lidé zažádat o zvláštní užívání místní komunikace či chodníku z nejrůznějších důvodů. „Lidé si k nám chodí vyřizovat žádosti o zvláštní užívání komunikace, chodníku či veřejného prostranství nejčastěji pro umístění lešení, skládce materiálu, ale i kvůli výkopovým pracím nebo výměně přípojky,“ poznamenala Zuzana Vetchá z třebíčské radnice.