„Jde o takzvané eliminátory. Jsou to lamelové rošty, na kterých se zachycují drobné kapky unášené prouděním vzduchu. Padají zpět do bazénu pod věží a významně tak snižují celkový odpar vody a její spotřebu,“ popsal elektrárenský mluvčí Jiří Bezděk.

Pokles odparu je podle něj nyní znatelný, drobné kapky vody už se z věží nedostávají ven v takovém množství. „Projevuje se to i nyní v zimním období, kdy silnice v okolí tolik nenamrzají,“ řekl.

Společné setkání generací na zahradě MŠ Benešova v Třebíči.
Mosty mezi generacemi staví v třebíčské mateřince

Na obnově plášťů chladicí věže pracovalo od února zhruba 60 pracovníků specializované společnosti. Pro opravu vnitřních částí bylo zapotřebí celou věž odstavit, proto bylo nutné tuto část zvládnout do letních měsíců. Poté přišla na řadu vnější část věže, kterou již prováděli při plném provozu z lávky zavěšené na ocelových lanech. Postup prací proto výrazně ovlivňovaly vnější klimatické podmínky, zejména rychlost větru, která nesměla překročit osm metrů za vteřinu. Při vyšších hodnotách větru musely být práce na lávce přerušeny. „Obnova a modernizace dukovanských chladicích věží je nyní v polovině. Energetiky tak čeká obnova dalších čtyř věží,“ zmínil mluvčí.

Náklady na celkovou opravu poslední věže energetickou společnost přišly na více než padesát milionů korun.

Auditoři společnosti Det Norske Veritas GL v Dukovanech.
Dukovanská elektrárna obhájila mezinárodní normy v ochraně životního prostředí