V národní databázi brownfieldů, sestavené Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, se ocitly i chátrající areály z Třebíčska: Starý hrad v Želetavě, bývalá továrna v Bransouzích, kravín v Kamenné, objekt textilky Kras v Náměšti nad Oslavou a jatka v Třebíči.


Jejich šance vrátit se zpět na výsluní rostou. Brownfieldy se totiž stávají středem zájmu investorů. „Představují skvělou alternativu ke stavbám na zelené louce. Vždy mají přinejmenším částečně vybudovanou strukturu, jsou součástí územního plánu a lidé z okolí jsou zvyklí dojíždět sem za prací,“ konstatoval Patrik Reichl, ředitel divize Regiony agentury CzechInvest. Dosud opomíjeným stavbám nahrává i zásadní fakt. Na jejich obnovu mohou majitelé získat evropské peníze. Dotačních programů, které lze využít, existuje třináct.


Velamos ožívá


Nejvýraznějším příkladem objektu na Třebíčsku, zregenerovaného díky finanční podpoře, je výrobní areál někdejšího podniku Velamos v Náměšti nad Oslavou. Kromě špatného stavu si ze své minulosti nesl cejch ekologické zátěže. Nový majitel, společnost AgroStar Bohemia, s.r.o., zcela nevyhovující části odstranil a ve zbylých hodlá rozjet výrobu a opravy zemědělských strojů. „Po realizaci projektu firma zaměstná třicet lidí. Za příznivého vývoje přibude do tří let dalších dvacet zaměstnanců,“ uvedla Olga Wiesnerová z Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina.


Na podobnou příležitost čeká i zmíněná pětice brownfieldů.


Areál bývalých jatek v třebíčské průmyslové zóně už mohl mít svoji budoucnost zpečetěnou. „Zajímali se o něj dva kupci. Jeden měl připravené smlouvy, jeho zájem ale nakonec opadl,“ sdělila Eva Jindrová, makléřka realitní společnosti A-City. K prodeji jatka nabízí zhruba rok. Jako nejlepší využití vidí opětné zprovoznění jatek, veškerá technologie je funkční.


V národní databázi brownfieldů se mohou ocitnout i další opuštěné a chátrající stavby. Zemědělská družstva, omšelé kulturní domy, dávno zapomenuté samoobsluhy.


V celém kraji Vysočina je jich odhadem 630. Agentura CzechInvest je sama vyhledává, nebo o zápis do databáze požádá soukromý majitel či obec, v níž se nacházejí.

Brownfieldy
Chátrající nemovitosti, které sloužily zejména v zemědělství, průmyslu, občanské vybavenosti a k vojenským účelům. Nyní jsou částečně, nebo zcela bez využití, případně kontaminovány.
Bez procesu regenerace nemohou najít nové uplatnění. Národní databáze brownfieldů, dostupná na webu www.brownfieldy.cz, pomáhá investorům najít vhodné místo k podnikání a zároveň těmto objektům najít nové využití.
Zdroj: CzechInvest