Desítka hostů z tamní diecézní charity se seznámila s jednotlivými zařízeními, provozovanými v Třebíči. „Je to pro nás cenná výměna zkušeností,“ konstatoval ředitel Petr Jašek. Jak předeslal, rozbíhá se rovněž výměna pracovníků, v úvahu připadají i výměnné pobyty klientů obou charit.