„Obyvatelé Domovů pro seniory v Koutkově a Kubešově ulici, v ulici Manželů Curieových i pacienti vybraných oddělení třebíčské nemocnice s vděčností přijmou projev lidského zájmu,” řekla koordinátor sousedské pomoci v obcích charity Blanka Spilková.

Zájemci o dobrovolnickou pomoc se mohou hlásit v dobrovolnickém centru v ulici Leopolda Pokorného v Třebíči. Kontakty a další informace najdete na webových stránkách www.trebic.charita.cz.

Možností jak pomoci je ale více. Třebíčská charita rovněž hledá dobrovolníky pro další ročník Tříkrálové sbírky.

Ta se uskuteční na začátku příštího roku od 1. do 14. ledna. „Tříkrálovou sbírku provádí zpravidla tříčlenné skupinky koledníků. Jeden z nich musí být starší patnácti let,” informovala Marie Paločková z charity.

Ten bude mít u sebe průkaz vystavený Charitou pověření k provádění sbírky a bude mít na starosti zapečetěnou pokladničku, do které bude vybírán příspěvek při obchůzce domů. „Město Třebíč je zatím pokryto jen zčásti, proto velmi prosíme o spolupráci a pomoc při realizování Tříkrálové sbírky vytvořením nových skupin koledníků,” žádá Paločková.

Koledníci chodí podle přiděleného území dům od domu, zvoní na jejich obyvatele, nevstupují do bytu a zůstávají přede dveřmi. Při tom mohou zazpívat nebo zarecitovat koledu My tři králové. Každá rodina od nich obdrží malé balení cukru a letáček s informací, na co byl výtěžek sbírky v loňském roce použit.

Hlásit se můžete opět v dobrovolnickém centru či najít kontakt na webu.