Až v lednu se totiž podle vyjádření představitelů třebíčské radnice věci vrátí do normálu a dopravní společnost Icom transport začne svými autobusy opět obsluhovat obvyklé zastávky na nádraží. „Došlo k dohodě s firmou Icom, znění smlouvy bylo odsouhlaseno, s krajem byla dohodnuta výše poplatků za vjezd na nádraží, příští týden to na městské radě schválíme a podepíšeme,“ řekl třebíčský místostarosta Vladimír Malý (ČSSD).

Blamáž kolem provozování autobusového nádraží má další vývoj. Nejintenzivněji cestující problémy pocítili 20. listopadu, kdy Icom na nádraží přestal s částí svých autobusů zastavovat. Bylo to v důsledku nedořešené smlouvy s novým provozovatelem nádraží, dopravní firmou Tredos. Kdo za to mohl? Informace se na všech stranách různily.

V současné fázi dění dospělo do bodu, kdy si radnice sype popel sama na hlavu. „Náš úředník přehlédl formální chybu, kvůli tomu od září neplatí smlouva na pronájem nádraží uzavřená s Tredosem. Ta smlouva neexistuje,“ zní nynější vysvětlení třebíčského městského úřadu.

Úředník z odboru správy majetku prý dostal trest. „Neobdržel vánoční prémie, které dostanou ostatní zaměstnanci městského úřadu. Jsou to řádově tisíce korun. Ten člověk u nás pracuje roky, obvykle má vynikající výsledky. Prostě se přehlédl,“ vysvětlil tajemník radnice Vladimír Kazda.

A co vlastně nepozorný úředník provedl? Spletl si slova exekuce a insolvence. Když radnice vyhlásila záměr pronajmout autobusové nádraží letos v srpnu poté, co i ve smlouvě s předchozím provozovatelem nádraží firmou Icom byla formální chyba – tehdy šlo o špatná čísla parcel – Icom v srpnu opět projevil zájem o provozování nádraží. Do hry vstoupila ale i společnost Tredos. Ta nakonec městu nabídla za pronájem nádraží nabídla více peněz a uspěla. V balíku požadovaných dokumentů přinesla také doklad, že není v insolvenci. Měla ovšem doložit, že není v exekuci. „Bohužel jsou to dva rozdílné pojmy, Tredos měl být vyloučen ze soutěže,“ tvrdí teď vedoucí třebíčského odboru správy majetku a investic Pavel Kraus.

Z dosavadních událostí ještě vyplynulo, že Tredos není zapojený v systému, který rozděluje peníze ve veřejné dopravě. Peníze se totiž z tohoto systému nesmějí vyvádět ven. Dominantní vysočinský autobusový dopravce Icom transport by v případě uzavření smlouvy s Tredosem nemohl uplatnit na objednavateli dopravy, tedy kraji, ztrátu. To souvisí i s tím, že dopravce při zajíždění na autobusové nádraží platí poplatky za vjezd provozovateli nádraží.

Opoziční zastupitel Jaromír Barák (Třebíč občanům!) celou rošádu s nádražím kritizoval na čtvrtečním zasedání městského zastupitelstva. „Ve městě se dějí věci, které nejsou zdravým rozumem pochopitelné. Celá republika se této tragikomedii směje. Těch chyb dělá radnice opravdu moc,“ útočil na vedení města v narážce na přiznání, že radní chyby včas neodhalili a že neznali přesné podmínky finančních toků, které jsou mezi provozovateli autobusových linek a krajem. Místostarostka Marie Černá (Třebíč můj domov) mu odpověděla v tom smyslu, že každý má právo, aby nevěděl všechno na světě.

Někdy v lednu, přesné datum zatím není známé, tedy lidé přestanou běhat přes nejfrekventovanější silnici ve městě a hledat, odkud jim jede jejich autobusový spoj. Ve stejné době postupně Tredos městu předá do správy autobusové nádraží. Od února už město samo svými zaměstnanci zajistí provoz okénka s prodejem lístků, informacemi, úklid i ostrahu areálu.

A radnice také bude Tredosu z veřejného rozpočtu kompenzovat investici, kterou během podzimu do nádraží vložil. Kolik to bude, obě strany teprve zveřejní.