Intenzivní přípravy probíhaly už od října loňského roku. Certifikace teď přinesla větší znalost jednotlivých postupů v nemocnici, její silné i slabé stránky. Otevřela tak možnost dalšího zdokonalování, které má být přínosné především pro pacienty. Podle Mayera je úspěšné zvládnutí certifikačního auditu výsledkem snahy všech zaměstnanců, a to v úseku léčebné a ošetřovatelské péče i na technických a ekonomických pracovištích. Slavnostní předání certifikátu se v nemocnici uskuteční v lednu příštího roku, přítomni mají být i zástupci britské certifikační společnosti.