„Postupuji podle GDPR, respektuji ochranu osobních údajů, ověřoval jsem si to na krajském úřadě, můj postup je správný,“ reagoval na nespokojené výtky zejména ze strany zastupitele Františka Dostála šéf finančního odboru Bohumil Horník. Druhý zastupitel Radek Doležal už na Horníka za jeho postup podal stížnost.

Radní v čele se starostou Vlastimilem Bařinkou upozorňují, že se ke zprávě nemůžou vyjádřit, protože podle jejich soudu ještě není za kontrolou definitivní tečka. Proto jsou vázáni mlčenlivostí. Zjišťovali si to u svého právníka, nechtějí udělat krok vedle, ze kterého by se museli následně zodpovídat.

Oponenti jako například František Dostál se zase opírají o názor svých právníků. Ti shodně říkají, že materiál není důvod před zastupiteli začerňovat a dosavadní výsledky kontroly mají v tuto chvíli právo znát.

"Zastupitel může strkat nos do chodu města"

Jak se na věc dívá Oldřich Kužílek z Otevřené společnosti, nezávislý odborník na ochranu osobních údajů a autor zákona o svobodném přístupu k informacím?

„Na tenhle případ se vůbec nedá naroubovat evropská směrnice, které se ve zkratce říká GDPR. Pokud to řeknu velmi zjednodušeně, zastupitel má právo strkat nos do všeho, co se týká chodu města. A radniční úředník na pozici šéfa odboru financí by měl vědět, jaké je postavení zastupitele,“ komentoval budějovický spor. Dodal, že nehraje roli, zda kontrola byla skončena nebo nebyla. „Pokud už je nějaký její výsledek na nosiči, čímž může být papír stejně jako záznam v počítači, pak má zastupitel právo se k těmto informacím dostat,“ dodal Kužílek.

Zeptali se: Jak dopadla kontrola?

O co vůbec v příběhu jde? Město má své příspěvkové organizace jako jsou školy či například právě Beseda a na radnici sedí úředníci, kteří rok co rok kontrolují, jak příspěvkovky v roce minulém hospodařily. Když na zasedání zastupitelů letos v červnu padl dotaz, kdy budou výsledky kontroly Besedy, radní reagovali, že ještě neskončila. To zastupitele Františka Dostála a Radka Doležala zaujalo.

Základna vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou.
Nad Náměští už je rušno, vojenské cvičení začalo

Začali si shánět informace. Společně šli na radnici na finanční odbor, společně proto, aby jeden druhému dosvědčili, že si přišli požádat o dokumentaci ke kontrole. Tam ovšem narazili. Jediné, k čemu se nakonec po čase dostali, byl zmíněný zhusta začerněný mnohastránkový text.

"Vyčetli jsme pochybení"

„I tak se dá z kontextu vyčíst, že kontrolorka našla v hospodaření Besedy v roce 2017 několik pochybení. Jedno podle mého názoru vážné ve spojitosti s koncertem, pořádaným firmou propojenou rodinnými vazbami se starostou Vlastimilem Bařinkou. Ředitel Besedy Karel Nechvátal podal námitky proti závěrům kontroly, šéf odboru finančního Horník je zamítl jako neopodstatněné,“ popsal Dostál, co si ve zprávě přečetl. Přednesl to na posledním zasedání zastupitelstva v pondělí 3. září.

Areál školy v Moravských Budějovicích.
Kraj Vysočina prodává školní areál v Moravských Budějovicích

„Na tom začerněném dokumentu je razítko 30. května 2018. To považuji za termín ukončení kontroly. Pak dal ještě pan Horník řediteli Besedy Nechvátalovi další lhůtu, aby se s výtkami kontroly vypořádal. Lhůta je do 15. října 2018, deset dní po komunálních volbách,“ neskrývá rozpaky Dostál. Zdá se mu neobvyklé, že se záležitost přetahuje až do povolebního období. „Mělo kolem toho být ticho po pěšině,“ myslí si.

Presumpce neviny

Tuto interpretaci členové vedení města důrazně odmítají. Plně podle svých slov respektují termíny, které nastavil šéf financí Horník. Nechtějí, aby byl ještě před tím ředitel Nechvátal očerňován, považují ho za schopného a dobrého ředitele kulturního střediska. „Ctěme presumpci neviny, prosím,“ upozornili na posledním zasedání zastupitelstva.

Sám ředitel Besedy Nechvátal se zasedání taky zúčastnil. Celé dvě hodiny, kdy se debatovalo o kontrole, mlčel. Pak už to nevydržel a řekl, že mu kontrola připadá účelová, vědomě se ničeho špatného nedopustil, z výtek si bere velké ponaučení do budoucna a firma rodinných příslušníků starosty Bařinky, která s Besedou pořádala zmíněný koncert, na něm podle jeho slov nakonec prodělala, takže není moc o čem mluvit.

Radní na pondělním zasedání zastupitelstva přislíbili, že na svém nejbližším jednání odsouhlasí audit hospodaření Besedy za rok 2017. Jeho výsledky pak budou známy do několika měsíců.

Ilustrační fotografie.
Dusíme se, stěžují si obyvatelé Mexika na zápach z drůbežárny