„Důvodem dvojí kalkulace je fakt, že v Česku začne od května platit snížená sazba DPH za pitnou vodu. Bude to 10 procent oproti současným 15 procentům,“ vypočítal předseda vodárenského svazku obcí pro Třebíčsko Pavel Janata.

A jak vodárny vysvětlují, že chtějí po lidech víc peněz? Podle Janaty rostou provozní náklady vodárenské akciové společnosti, zejména cena elektrické energie, plynu a likvidace čistírenských kalů. „Zvyšují se poplatky za vypouštění odpadních vod – vod v podstatě dešťových, které ale jdou z přepadu na čističku, když prší. Doteď to zpoplatněno nebylo,“ uvedl Janata. Podle jeho slov je dále nutné respektovat podmínky dotovaných akcí u kanalizací a čistíren odpadních vod. „Mají dopad do ceny v tom smyslu, že musíme vytvářet dostatek finančních prostředků do budoucna na obnovu technické infrastruktury. Jinými slovy - v ceně je zahrnuto vytváření balíku peněz, ze kterého se posléze rekonstruuje. Vše je čím dál dražší,“ vysvětlil.

Ilustrační foto.
Výjimečný. Takový bude rok 2020 na silnicích Vysočiny

Čistá kalkulace bez daně dělá v lednu nárůst o 6,64 procenta oproti tomuto roku. Po květnovém snížení DPH na pitnou vodu bude navýšení oproti letošku okolo dvou procent.

A jak je to s čistírenskými kaly, o nichž byla řeč? „Zatím se likvidují v podobě hnojiva zemědělské půdy. Vyžaduje to ale jejich úpravu, která něco stojí. Jinak se kaly skládkují a po částečném odvodnění spalují. Takže ne že zemědělci platí za hnojivo, ale my platíme jim, že to od nás vezmou,“ dodal předseda představenstva svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč Pavel Janata.

Cena vody Třebíčsko (včetně DPH)

2019

vodné 53,64 Kč/m3

stočné 40,94 Kč/m3

celkem 94,58 Kč/m3

od 1. 1. 2020 (platí se 15% DPH)

vodné 56,30 Kč/m3

stočné 44,56 Kč/m3

celkem 100,86 Kč/m3 (o 6,64 % víc než letos)

od 1. 5. 2020 (platí se 10% DPH)

vodné 53,84 Kč/m3

stočné 42,63 Kč/m3

celkem 96,47 Kč/m3 (o 2,14 % víc než letos)

Zdroj: Pavel Janata