„Je to těžká věc, nevím, jaké jsou dnes náklady. Všechno se musí opravovat, asi je to nutné. Vím, že se třeba měnilo potrubí z Heraltic,“ uvažuje důchodce František Dlouhý. S manželkou jsou prý zvyklí šetřit vodou i elektřinou už po léta.


Ve 120 obcích a městech na Třebíčsku, které jsou sdruženy do svazku, byla dosud cena vodného 32,70 korun a stočného 22,10 korun. Od Nového roku povýší vodné na 36,06 a stočné na 24,37 korun. Za kubík tedy zaplatíme místo dosavadních 54,80 od ledna 60,43 korun. Jinými slovy průměrná čtyřčlenná rodina při průměrné spotřebě dá za vodu o 48 korun měsíčně více než dosud.


Vyšší náklady na provoz a investice


Vodovody, kanalizace i čistírny sdružených obcí provozuje Vodárenská akciová společnost. Důvody pro nevyhnutelné navýšení ceny přiblížil ředitel Jaroslav Hedbávný: „V ceně vody se nám promítají stoupající náklady. Kromě běžných jako jsou elektřina, chemikálie, nájemné a mzdy jsou to například platby na nákup surové vody nebo poplatky za ukládání odpadních kalů.“


Dalším důvodem pro navýšení ceny je tvorba finančních zdrojů pro budoucí rozsáhlé investice. Dotace z Evropské unie totiž skončí v roce 2013. Pak je třeba mít peníze pro opravy a obnovu. „Podle nové legislativy musí mít vlastníci připravený takzvaný plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Prostředky je nutné získávat z vodného a stočného,“ informoval Hedbávný. Pro následující roky chystá svazek obcí ve spolupráci s vodárnami investice ve výši až dvě a půl miliardy korun.


„Snažíme se šetřit, kde se dá. Oproti roku 2000 máme dnes o 12 zaměstnanců méně. Spravujeme však více obcí i kilometrů sítě,“ vysvětluje ředitel vodáren.


Přistoupily další obce


Do svazku obcí postupně přistupují další členové. Nutí je k tomu zvyšující se náklady na hospodaření s vodou i potřeba získávat dotační prostředky, což pro jednotlivé obce je stále větším problémem. „Ke vstupu do svazku nás vedla nutnost zajistit dostatečný zdroj. V případě krize tak budeme napojeni na heraltický a částečně vranovský vodovod. Je to výhled do budoucna,“ vysvětlil starosta Starče Čestmír Linhart.


Jednou z mála obcí na Třebíčsku, která dosud má svůj vlastní zdroj a také jej sama provozuje, je Smrk. Vesnice je napojena na tři studně. Celkovou cenu vody mají ve Smrku ve výši 20 korun za kubík.


Skutečnou situaci popsal místostarosta Miroslav Cejpek: „Děláme to pro lidi. Obec ale vodovod značně dotuje ze svého rozpočtu, prodělává na tom.“
Svazek obcí vlastní na Třebíčsku ve svém majetku kolem 1000 kilometrů vodovodů, 300 kilometrů kanalizací, 22 čistíren odpadních vod a sedm úpraven vody.


Průměrná spotřeba vody v Třebíči se pohybuje kolem 100 litrů na osobu a den. Průměr za celou oblast, kterou třebíčská divize Vodárenské akciové společnosti spravuje, činí 70 litrů.


Třebíčsko je zásobováno vodou z tří lokalit: Mostiště, Vranov a Heraltice.