Nesoulad mezi výrobou a spotřebou nenastal v České republice, kvůli propojení energetických sítí ale výkyvy zasáhly i nejvýznamnější tuzemské zdroje. „Došlo k rychlému poklesu frekvence pod limitní hladinu, automatické systémy všech tří provozovaných bloků přepnuly přibližně na půl hodiny do ostrovního provozu se vším, co jej provází. Zpět do nominálního provozu jsme všechny tři bloky připojili po třetí hodině odpoledne na základě pokynu z centrálního dispečinku ČEPS,“ popsal směnový inženýr elektrárny Dukovany Josef Jordán.

Dohromady uskutečnili operátoři obou českých jaderných elektráren v pátek přes tři desítky úkonů k tomu, aby pomohli řešit situaci v síti. Podle jejich statistik strávily všechny bloky v ostrovních režimech 270 minut. „Bylo to náročné, ale technické systémy a především operátoři a provozní personál tuto situaci perfektně zvládli, s důrazem na maximální bezpečnost provozu. Dál zůstáváme připravení, ale věřím, že tento týden už bude klidnější,“ doplnil Roman Havlín, ředitel jaderné elektrárny Dukovany.

Na prvním výrobním bloku jaderné elektrárny Dukovany dál pokračuje odstávka pro výměnu paliva. „Energetici zde na základě výsledků těsnostních a pevnostních tlakových zkoušek ověřují vybrané parogenerátory a připravují zatěsnění části teplosměnných ploch a následné opakované kontroly. Odstávka by zde měla být podle předběžných předpokladů ukončena na konce ledna,“ dodal mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.