„Součástí Celního úřadu pro Kraj Vysočina jsou tři územní pracoviště, jejichž zřízení má mimo jiné zajistit zachování dostupnosti poskytovaných služeb vůči podnikatelským subjektům, tak i veřejnosti. Jejich dislokace tak odpovídá stavu, který byl před provedenou reorganizací," oznámila mluvčí Celního úřadu pro Kraj Vysočina Hana Semorádová. Územní pracoviště celního úřadu je i v Třebíči. Zpracovává daňovou agendu a sdílí na adrese Průmyslová čtvrť 154, tel.: 568 840 366.