Od dob původního záměru, vybudovat zejména pro pracovníky elektrárny třicetikilometrovou cyklostezku z Třebíče až k jaderné elektrárně v Dukovanech, se mnohé změnilo. Záměr narazil na problémy s řadou majitelů pozemků. A tak se trasa, vedoucí přes Kožichovice, Slavičky, Třebenice, Valeč, Dalešice, Slavětice, kolem dukovanské jaderné elektrárny až do Dukovan, objevovala pouze na papíru.

Nyní svitla možnost realizovat první část výstavby cyklostezky, která by byla rozdělena do tří etap podle katastrů obcí, jimiž by procházela. Jde o úsek cyklostezky z Dalešic přes Slavětice až do Dukovan.

Starostové těchto tří obcí se včera sešli s novináři na tiskové konferenci, kde záměry probírali. Všechny totiž čeká nelehká cesta. Jelikož majiteli jednotlivých úseků cyklostezky by měly být právě tyto obce, musí záměr vybudování cyklostezky schválit jejich zastupitelé - ve Slavěticích a Dukovanech už záměr podpořili, v Dalešicích jednali o této věci v úterý.

A bude třeba sehnat peníze. „Obce budou muset začít s vlastními zdroji. Podat žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury už začátkem příštího roku všechny nestihnou, nejspíše až za rok,“ upozornil Bedřich Mozor z třebíčské radnice.

Peníze ze svého obce nemají

„V našem katastru s majiteli pozemků problémy nebudou, protože cyklostezka povede po stávajících polních cestách. Možná bychom mohli stihnout žádost podat ještě příští rok, pokud bude včas vydáno územní a stavební rozhodnutí. Z vlastních zdrojů na to finance nemáme,” poznamenal starosta Dalešic Jaroslav Zadražil. Na jeden kilometr cyklo᠆stezky je třeba počítat se dvěma až čtyřmi miliony korun. Podle informací společnosti ČEZ, která ideu cyklostezky podporuje, se nyní zpracovává dokumentace k územnímu řízení pro všechny etapy.

Starosty čeká náročné vyjednávání s majiteli pozemků. „U nás budou složitá jednání. Máme tam třicet majitelů pozemků,“ uvedl k trase vedoucí přes Dukovany tamní starosta Miroslav Křišťál.

Nastínil přitom obavy o budoucno cyklostezky, které by neprospělo, pokud by se neuskutečnil plánovaný rozvoj dukovanské jaderné elektrárny.
Přesto cyklostezku vnímá jako počin, který by obcím pomohl zlepšit dostupnost kulturně-historických památek a také Dalešické přehrady, kde jsou další cyklostezky.

Složitá situace je ve Slavěticích, kde se hledala nová trasa, kvůli složitostem při vyjednávání s majiteli dotčených pozemků. Navíc na trase mezi Slavěticemi a Dukovany se dříve uvažovalo o stezce po stávající cestě, což se neslučovalo se záměrem elektrárny, která tam plánuje do budoucna své rozšíření.

„Zaústění cyklostezky do Slavětic není podle původních plánů v oblasti Kovářovy nivy, ale je na hrázi rybníku Skalník,” popsal změnu manažer projektu Josef Kalčík.

Zda se cyklostezku podaří v budoucnu „dotáhnout” až do Třebíče není zatím jisté. Kvůli bezpočtu potřebných souhlasů majitelů pozemků ať již z Kožichovic či odjinud.

KUDY BY MĚLA CYKLOSTEZKA VÉST:

ÚSEK DALEŠICE
- délka 3750 m
Cyklostezka začíná vyústěním ze státní silnice II/152 po levé straně ve směru Třebíč - JEDU, asi 1500 m za obcí Valeč na úrovni rybníka Bezděkov. Odtud kopíruje říčku Olešná, vede kolem rybníků Velký pivovarský a Malý do Dalešic. V obci Dalešice využívá místní komunikace, za obcí pokračuje ve sledování říčky Olešná až na hranice katastru obce.

ÚSEK SLAVĚTICE
- délka 4468 M
Od hranic mezi katastry obcí Dalšice a Slavětice pokračuje cyklostezka ve sledování toku Olešné do Slavětic, kde se napojuje na dopravní infrastrukturu v obci na hrázi rybníka Skalník. Za obcí pokračuje po účelové komunikaci souběžně se státní silnicí II/152 směrem na JEDU.

ÚSEK DUKOVANY
- délka 5015 m
Asi 1400 metrů před EDU na hranici katastru Lipňan se cyklostezka dostává do těsného souběhu se státní silnicí a vyúsťuje před elektrárnou v oblasti autobusového nádraží. Potom pokračuje podél pravé strany silnice II/152 na křižovatku se silnicí III/15248, kterou kopíruje až do obce Dukovany.

Celkem se jedná o 13.233 metrů nové komunikace určené pro cyklisty.
(zdroj: tisková zpráva ČEZ)