„Vzhledem k vývoji situace a nedostatku času vyzýváme všechny vlastníky a nájemce lesa, aby přednostně zpracovávali aktivní kůrovcovou dřevní hmotu, to jest stromy, na kterých se zcela jistě nebo s velkou pravděpodobností vyskytují kůrovci v některém ze svých vývojových stádií,“ oznámil zástupce vedoucího odboru Ivan Jupa.