Pro městys je provedli specialisté odborné společnost a zároveň vypracovali analýzu rizik. Vyplynula z ní pozitivní informace. Vysoká koncentrace arzénu ve spodní vodě zůstává pouze pod úpatím skládky, nedochází k jeho pronikání níže k dalším vrtům a dál směrem na Okříšky nebo Přibyslavice.

„Nejsou tedy ohrožené ani studny v Okříškách nebo vodní zdroje zemědělského družstva ani vodní zdroj pitné vody pro Přibyslavice. Jedinou výjimkou jsou studny na hájence, kde ale není problémem arzén, ale hlavně chloridy, s největší pravděpodobností pronikající do spodních vod ze zimní údržby krajské silnice,“ oznámil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.

Sanace skládky není vzhledem k výsledkům měření nutná. „Nicméně v dalších letech proběhne jednou ročně monitoring spodních vod. V žádném případě se nebude opakovat stav z let 1997 – 2014, kdy stav skládky a spodních vod nikdo nesledoval,“ poznamenal starosta.

Na skládku průmyslových odpadů nad Okříškami byly v osmdesátých letech ukládány vápenné kaly z bývalých skláren v Brodcích. Na skládku se ale zřejmě dostaly i odpady, která tam nepatřily, především arzén, jak prokázaly již rozbory již v letech 1995-97 po rekultivaci skládky. Se vznikem krajů a přechodem agend z okresních na krajské úřady ale sledování skládky skončilo. Rizikem znečištění vodních zdrojů se rada městyse začala zabývat znovu v roce 2015.