Byt bývalé 1. kategorie navýší na 21,20 kč/m2, byt bývalé 2. kategorie na 17,42 kč/m2, byt bývalé 3. kategorie na 15,37 kč/m2 a byt bývalé 4. kategorie na 12,98 kč/m2 podlahové plochy.

Polední jednostranné navýšení ceny v Moravských Budějovicích proběhlo letos k 1. lednu.

„Dle zákona 107 z roku 2006 sbírky můžeme po čtyři roky každoročně zvedat nájmy. Využili jsme této možnosti a zdražili jsme na maximum, co nám daný zákon povoluje,“ konstatoval Jiří Kučera z MAME – organizace, která spadá pod město a zabývá se správou bytů.

V Moravských Budějovicích se počátkem 90. let zprivatizovala polovina městských bytů. V současnosti jich městu patří 149. Z toho jich je 144 bývalé 1. kategorie. Nacházejí se v několika lokalitách: v šestipatrové bytovce v ulici Komenského, v panelácích v ulicích Palackého, 1. máje a Chelčického a několik je jich roztroušených v centru.