Majitelka doplatila na důvěřivost. Rok se doprošovala, pak jí došla trpělivost

„Zdědila jsem domek a zjistila, že nemám prostředky na nutné opravy. Protože stavení má patro, rozhodla jsem se přízemí pronajmout,“ popisuje majitelka.

Na inzerát celkem rychle zareagovala dvojice lidí, bydlet chtěli hned. „A protože už zdaleka nebylo prvního v měsíci, dohodli jsme se, že první nájem zaplatí až v tom dalším. K mému překvapení nechtěli podepsat žádnou smlouvu,“ nastínila Nováčková. Dvojice argumentovala tím, že začínají podnikat v oboru půjčování peněz a hypotečním poradenství. Peněz prý zatím nemají dostatek. „A víc než tři tisíce mi za dvě místnosti s WC včetně inkasa zatím nechtěli dát,“ dodala. Protože však působili příjemným dojmem, navíc žena mluvila o svých třech dětech, slovo dalo slovo a noví nájemníci se nastěhovali. Už za týden začali do pronajatých prostor proudit první klienti. „Sousedi si dělali starost, když před domem zastavil wartgurg a pět členů jeho posádky z řad místních nepřizpůsobivých vplulo do mého domu. Sociálně slabší si asi přišli půjčit peníze,“ utěšovala se majitelka nemovitosti.

Situace začala být čím dál barvitější. Dům zahalený v cigaretovém dýmu byl jen začátek. „Na nájem za první měsíc jsem chvíli čekala, nakonec mi ho ten pán přece jen dal. Vzápětí se odstěhoval se slovy – na paní si dávejte pozor. Jenže já peníze potřebovala,“ pokrčila rameny Nováčková. Následoval rok, v němž se doprošovala o své peníze, které nikdy nedostala včas. Ze záchodu se stalo nepopsatelné místo, všude v přízemí se šířil zápach a válely se nedopalky cigaret.

Jednou nájemkyně přece jen na výtky zareagovala a uklidila. Vzápětí si vyprosila pevnou linku. „Vyhověla jsem jí. Ona si zřídila internet a upomínky začaly chodit mně. Pohár mé trpělivosti přetekl,“ nastínila Eva Nováčková. Nájemkyni dala definitivní výpověď. Ta přijela s manželem a po dojemné historce o chudobě a třech dětech si odvezla i nábytek, který jí nepatřil. Dlužné peníze už nikdy nedoplatila.

K takové situaci vůbec přitom nemuselo dojít. Oslovení třebíčští právníci se shodli, že platí jednoduché pravidlo – peníze na ruku a předem. Práva a povinnosti nájemníka a pronajímatele jsou upraveny v Občanském zákoníku. Je třeba sepsat, kdo komu pronajímá co, za kolik a na jak dlouho.

K tomu připojit datum a oba podpisy. Nájemníka lze vystěhovat jen ze zákonem stanovených důvodů. Mezi něž patří třeba i to, že neplatí a nedodržuje pořádek, popřípadě ničí zařízení. Pokud už si někdo někoho nastěhuje do domu beze smlouvy a učiní podobně špatnou zkušenost, může se u soudu domáhat vystěhování takových „nájemníků“ nebo finanční náhrady za užívání nemovitosti.