Výjimku mají auta nad tři a půl tuny a autobusy. „Pro ty je po celou dobu stavby ulice Rafaelova průjezdná. Provoz zde řídí semafory,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová. Odhadované náklady jsou podle starosty Pavla Pacala okolo deseti a půl milionu korun.

Okružní křižovatku staví město ve spolupráci s Krajem Vysočina. „Na základě dohod ji bude téměř celou realizovat město Třebíč, kraj se bude podílet realizací asfaltových vrstev na kruhovém objezdu a na přilehlých úsecích silnice II/360,“ uvedla krajská mluvčí Eva Neuwirthová.

Vybudování okružní křižovatky namísto křižovatky klasické byla podmínka Policie České republiky pro budoucí stoprocentní fungování průmyslových zón Rafaelova I. a II.. „Je to logické, nejenom směrem k té průmyslové zóně, ale i směrem na druhou stranu k novému hřbitovu, která je podle územního plánu určena rovněž k zastavění,“ doplnil Pavel Pacal.

Jeden z křížů, který je v centru městyse
Obnoví zašlou krásu: v Okříškách opravují křížky

V průmyslové zóně jsou všechny pozemky již vyprodané. Město proto pokračuje s výkupem pozemků ve druhé lokalitě – Rafaelova II. „Aktuálně máme vykoupenou podstatnou část pozemků. Momentálně se řeší zpracování studie, která by nám ukázala, jakým způsobem může být tato lokalita řešena. Jakmile ji budeme mít hotovou k dispozici, pustíme se do dalšího stupně. Tím bude zajištění projektové dokumentace, tak abychom mohli začít se síťováním,“ vysvětlil Pacal.

Kdy by se v zóně Rafaelova II. mohlo začít stavět zatím není jisté. „ Je to trošku věštění z křišťálové koule, ale pokud vše půjde dobře, tak by letos mohla vzniknout územní studie a v příštím roce bychom rádi získali územní rozhodnutí a případně i stavební povolení. V roce 2023 bychom mohli začít se síťováním a mohl by začít i prodej prvních pozemků,“ nastínil starosta Třebíče.