Projekt s názvem Odkanalizování místních částí města Třebíče a obce Okřešice obsahuje celkem deset staveb. Svazek vyhlásil veřejnou zakázku pouze na první fázi projektu (tedy devět staveb) a podle soutěžené ceny očekával, že zaplatí částku okolo 116 milionů korun. Nabídek na první fázi se sešlo hned devět. Odhadovanou cenu převyšovaly velmi výrazně všechny místo 116,7 milionu bude Svazek muset vybírat z nabídek od 149,7 do 180,4 milionu korun.

Situací se minulý týden na svém zasedání zabývali také třebíčští zastupitelé. Město Třebíč je totiž spoluinvestorem projektu platí deset procent nákladů celé stavby. Nabídky vyšší než předpokládaná cena totiž znamenají vyš- ší spoluúčast města. „Situace, před kterou jsme postaveni, je taková, že svazek v tuto chvíli nemá zajištěné finanční prostředky na pokrytí případné smlouvy o dílo, kterou by byť s nejlevnějším uchazečem o zakázku uzavřel. Proto přerušil vyhodnocení soutěže a učinil dotaz směrem k městu Třebíč, zda jsme připraveni a schopni zafinancovat desetiprocentní podíl," řekl starosta Pavel Janata.

Zastupitelé po delší diskusi vyšší spoluúčast města odsouhlasili. Jejich rozhodnutí však automaticky neznamená, že se nová kanalizace doopravdy vybuduje.

Investorem celé akce je Svazek a právě ten musí rozhodnout. A především musí najít peníze. Na odkanalizování dostal 89 milionů ze Státního fondu životního prostředí, deset procent z konečné ceny (tedy 16,2 19,2 milionu) zaplatí Třebíč a zbytek už bude na svazku.

Kde Svazek peníze vezme? Podle tajemníka Karla Nedvědického má nějaké finanční rezervy na účtu. „Pokud by ve veřejné zakázce zvítězila nabídka okolo 180 milionů, můžu říct, že na to nemáme určitě. Když cena překročí řekněme 160 milionů, budeme velmi zvažovat, jestli od projektu neodstoupíme," konstatoval na zastupitelstvu. O osudu projektu by se mělo rozhodnout zítra, kdy se sejde představenstvo Svazku.

S napětím bude na výsledek dohody předsednictva Svazku čekat okřešický starosta Bohumír Vostal. Ten o nynějších komplikacích Svazku nic neví. „S panem Nedvědickým jsme byli domluvení, že až bude mít Svazek vybraného dodavatele, ozvou se nám. O problémech s cenou nevím," reagoval starosta na dotaz Deníku. V Okřešicích si na novou kanalizaci budou pravděpodobně muset vzít úvěr, podle materiálů z třebíčského zastupitelstva to obec vyjde na částku kolem 400 tisíc korun.

Pokud by se letos nepodařilo projekt realizovat, mohou od něj Okřešice odstoupit. Starosta Vostal by o tom uvažoval. „Máme pocit, že nás Třebíč brzdí. Kdybychom to udělali jako Trnava a postavili vlastní čističku, už máme kanalizaci dávno hotovou," konstatoval Vostal.

Při debatě o projektu na třebíčském zastupitelstvu se řešila také finanční stránka věci. „V současné době bude velice složité hledat prostředky na financování této investič- ní akce," upozornila Julie Dolejší, opoziční zastupitelka a předsedkyně finančního výboru. Původní příspěvek Třebíče byl ve výši zhruba 12 milionů, přičemž byl rozložený na deset let.

Nyní město zaplatí částku od 16,2 do 19,2 milionu. „Svazek nechce všechny peníze od města dostat jednorázově, je to rozložené do několika let. Pouze rozdíl, který vznikne navýšením, by Svazek rád viděl již v příštím roce," konstatoval Pavel Heřman, třebíčský radní a dosavadní zástupce Třebíče v představenstvu Svazku. Na čtvrtečním jednání zastupitelstva jej však na pozici ve Svazku nahradil starosta Pavel Janata.

Maximální výše příspěvku Třebíče na odkanalizování bude v roce 2016 devět milionů korun (1,2 milionu je původní splátka, 7,8 milionu maximální navýšení).

Pokud se projekt podaří zrealizovat, vznikne zhruba 24 kilometrů nových kanalizačních sítí a čistička odpadních vod v Sokolí.